Now Playing Tracks

Wielkość kultury helleńskiej została uwarunkowana właśnie procesem odchodzenia od wiary ojców. Grecja pokazała światu, czego może dokonać naród, który potrafi przezwyciężyć samego siebie dzięki uświadomieniu sobie historyczności i przemijalności własnej wiary. Taki niezwykły akt samokrytyki religijnej na miarę całego społeczeństwa być może nieprędko powtórzy się w historii. Stanąć twarzą w twarz wobec swego losu bez żadnego pośrednika i bez żadnego oglądania się na pomoc z zewnątrz […] Laicyzacja helleńska doby klasycznej miała wszelkie znamiona nieskrępowanej twórczości wielkiego duchem narodu
Tadeusz Margul - Jak umierały religie
To Tumblr, Love Pixel Union