Now Playing Tracks

Założenie, że ludzkością kieruje mała grupa spiskowców o czarnych charakterach, może wydawać się bardzo ekscytujące i subiektywnie odciążające, w rzeczywistości jednak za ten katastrofalny stan jest odpowiedzialna niepowtarzalna, gigantyczna, ogólnoświatowa głupota.
M. Schmidt-Salomon - Humanizm Ewolucyjny

SAMOTNY

Nie znoszę iść w szyku, nie znoszę przewodzić.
Posłusznym być? Nigdy! Co dopiero - rządzić!
Kto s o b i e niestraszny, ten strachu nie budzi -
Tylko kto go budzi, wodzem się urodził.
Nienawidzę nawet samym sobą rządzić!
To wolę już raczej przez chwilę pobłądzić,
Tak jak błądzi leśna i morska zwierzyna,
Pogrążyć się myślą w przyjaznych głębinach,
By na koniec stamtąd ku sobie się wspinać
I siebie samego ku sobie - uwodzić

F. Nietzsche
We make Tumblr themes